top of page

צור קשר
054-7251251 :טל 
sitrehaim1@gmail.com :מייל

מצא אותנו ברשתות החברתיות

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
190324 bandeau kimhadepisha bandeau petit.jpg

🎉  פורים תשפ״ד  🎉

האדמו״ר מסתרי חיים שליט״א
מזמין אותך לקיים
2 מצוות פורים


מתנות לאביונים
 חובה (מצווה) על כל אחד לתת 2 מתנות לשני עניים (לאביונים) כדי לאפשר להם לחגוג את פורים (סעודת פורים) בכבוד. .אדם = 2 "מתנות" ל-2 עניים המקבילות למחיר המינימלי של "2 ארוחות

זכר למחצית השקל
לזכר חצי השקל שניתן בזמן בית המקדש, נקבע השנה על 28 שקלים לאדם (7 אירו או 8 דולר)

סך של 154 שקלים (39 אירו או 44 דולר) לאדם
 כדי לקיים 2 מצוות פורים, לחץ על אחת מהתיבות הבאותמתנות לאביונים + זכר למחצית השקל

2
נזקקים

2

נזקקים1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

2

נזקקים1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA


ניתן לשנות את הכמות בדף התשלום: לחצו על "פרטים", לאחר מכן על "כמות" (כמות 1) ולחצו על "+"כדי לשנות את הכמות

לאחר קיימת את 2 מצוות פורים בעת שליחת התרומה
נא להירשם כאן
(sitrehaim1@gmail.com או שלחו את רשימת השמות שלכם במייל )

 תקיים את 2
מצוות פורים
על ידי שליחת
התרומה שלך
והירשם כאן

תודה על הגשתך. רשום כל אדם בנפרד

sitrehaim1@gmail.com או שלחו את רשימת השמות שלכם במייל
 

עזר למשפחה נזקקת
לבלות את חג פורים

בכבוד

לתשלום 2 מצוות של פורים ועזרה למשפחה, לחץ על התרומה לבחירתך

280 ₪

משפחה נזקקת 

של 10 נפשות

משפחה נזקקת 
 
של 8 נפשות

משפחה נזקקת 
 
של 6 נפשות

משפחה נזקקת 

של 4 נפשות1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

280 ₪

משפחה נזקקת
 
 של 10 נפשות1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

280 ₪

משפחה נזקקת 
 
של 10 נפשות1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

משפחה נזקקת
 
של 8 נפשות

משפחה נזקקת 
 
של 8 נפשות1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

משפחה נזקקת 
 
של 6 נפשות

משפחה נזקקת 
 
של 6 נפשות1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

משפחה נזקקת 

 

של 4 נפשות

משפחה נזקקת 

 

של 4 נפשות1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA1 PANIER DE PESSAH


KIMHA DÉPISHA

ניתן לשנות את הכמות בדף התשלום: לחצו על "פרטים", לאחר מכן על "כמות" (כמות 1) ולחצו על "+"כדי לשנות את הכמות

לאחר קיימת את 2 מצוות פורים בעת שליחת התרומה
נא להירשם כאן
(sitrehaim1@gmail.com או שלחו את רשימת השמות שלכם במייל)

 תקיים את 2
מצוות פורים
על ידי שליחת
התרומה שלך
והירשם כאן

תודה על הגשתך. רשום כל אדם בנפרד

sitrehaim1@gmail.com או שלחו את רשימת השמות שלכם במייל
 

!!!תזכה למצות ופורים שמח

bottom of page